Nieuws : Zonnestroomproject 2College
Zonnestroomproject 2College
Locatie: Algemeen

​Op weg naar een duurzame school

Op maandag 19 februari is de uitvoering van het Zonnestroomproject van 2College van start gegaan. Het Zonnestroomproject voorziet in het zelf opwekken van duurzame energie door zonnepanelen. In de komende maanden zal een groot aantal panelen worden geplaatst op de daken van alle 2College locaties.

Het project vloeit voort uit een academisch WON-onderzoek op Durendael uit 2014. De toenmalige derdejaars leerlingen Teun Verbeek, Bram Monkel, Wiebe de Werd en Gijs Broenink onderzochten de economische haalbaarheid van het gebruik van zonne-energie. Voormalige directeur Geert Mulders raakte enthousiast en ging in gesprek met DEC-Oisterwijk (Duurzame Energie Coöperatie). Tegelijkertijd startte het bestuur van 2College (de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs) een traject om met enkele scholen gezamenlijk een SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) aan te vragen.
In eerste instantie ging het zonnestroomproject alleen nog over de locatie 2C Durendael. Later is dit uitgebreid naar alle locaties van 2College. De eerste panelen komen op 2C Cobbenhagenmavo en 2C Cobbenhagenlyceum. Daarna volgen de andere scholen. In totaal komen er ca. 2500 panelen die jaarlijks goed zijn voor minstens 500.000 kWh productie. De verwachting is dat het project voor de zomervakantie afgerond is. Via de website volgt nadere informatie.
Hieronder een foto van het leggen van de eerste panelen op 2C Cobbenhagenmavo