Vrijwillige ouderbijdrage
 
De school is wettelijk verplicht u een overeenkomst 'vrijwillige ouderbijdrage' aan te bieden. 
2College vraagt alleen een bijdrage voor diensten en activiteiten waarvoor wij kosten
moeten maken, waarin de financiering van het Ministerie niet voorziet. Voor de goede gang van
zaken rond het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind vinden wij het belangrijk deze diensten
en activiteiten aan te bieden. De MR heeft met dit beleid ingestemd en de
ouderraad van elke vestiging heeft inspraak gehad op de specificatie per leerjaar.
 
Bij deze overeenkomst horen twee bijlagen:
  1. Een specificatie van de ouderbijdrage.
  2. Een incassomachtiging om deze bijdrage van uw rekening te mogen afschrijven.

Op onze website vindt u, per locatie, onder het menu 'beleid en regelingen', 'financiën', een volledige specificatie per leerjaar.

Heeft u meerdere kinderen op 2College, dan bieden wij u een korting aan op de ouderbijdrage van
€10,- per kind. U betaalt dan een bedrag van € 90,- per kind.

  
Verzekeringen

Voor (uitgebreide) informatie met betrekking tot verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekeringen of reisverzekeringen verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Indien u een schade wilt melden, neemt u dan contact op met de administratie van de school.